Świadczenia pielęgniarki
lub higienistki szkolnej
więcej...
Świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze
więcej...

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ:

Opieka długoterminowa Bytom – Opieka pielęgniarska

Firma „Medical Health” Sp. z o.o. jest sprawnie funkcjonującym podmiotem leczniczym świadczącym opiekę długoterminową powstałym w lutym 2013 roku. Naszym głównym celem jest troska o dobro pacjenta oraz najwyższa jakość oferowanych przez nas usług medycznych. Oferujemy następujące, bezpłatne świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

⇒ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

  • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Jest to opieka nad pacjentami obłożnie lub przewlekle chorymi przebywającymi w domu, sprawowana przez wykwalifikowane pielęgniarki we współpracy z lekarzami rodzinnymi. Opieka ta skierowana jest do pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji i z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opiekuńczych, jednak wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Pacjenci kwalifikowani są według pielęgniarskiej skali Barthel. Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

Celem opieki pielęgniarskiej długoterminowej jest:

- zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym,
- przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samo pielęgnacji,

Opieka jest bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

⇒ MEDYCYNA SZKOLNA

  • medycyna szkolna - świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania

DANE FIRMY:

NAZWA FIRMY: Medical Health Sp. z o.o.
SIEDZIBA: ul. Sienkiewicza 179, 42-583 Bobrowniki
NIP: 625-244-78-38
REGON: 243157325
KRS: 0000448256
AUDYTOR: Polska Akademia Jakości CERT

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Medical Health Sp. o.o. oferuje także możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (nie tylko dla pacjentów firmy).

Miesięczny koszt wypożyczenia sprzętu kształtuje się następująco:

 

RODZAJ SPRZĘTU KOSZT MIESIĘCZNY + KAUCJA ZWROTNA
Łóżka rehabilitacyjne od 80 zł + 100 zł
Materace przeciwodleżynowe-zmiennociśnieniowe od 40 zł + 100 zł
Materace piankowe koszt zakupu - 180 zł
Wóżki inwalidzkie od 40 zł + 100 zł
Kule łokciowe, nadstawki na ubikacje, stoliki przyłóżkowe od 20 zł + 50 zł
Podnośnik elektryczny do wanny od 60 zł + 100 zł
Chodziki, ambonki, krzesła toaletowe od 30 zł + 50 zł
Pionizator od 100 zł + 300 zł
Koncentrator tlenu od 50 zł + 200 zł

 

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia Pionizatora oraz Chodzików:

pionizator Bytom pionizator bytom
pionizator byom chodzik bytom
chodzik Bytom chodzik Bytom