Świadczenia pielęgniarki
lub higienistki szkolnej
więcej...
Świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze
więcej...

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ:

Opieka długoterminowa Bytom – Opieka pielęgniarska

Firma „Medical Health” Sp. z o.o. jest sprawnie funkcjonującym podmiotem leczniczym świadczącym opiekę długoterminową powstałym w lutym 2013 roku. Naszym głównym celem jest troska o dobro pacjenta oraz najwyższa jakość oferowanych przez nas usług medycznych. Oferujemy następujące, bezpłatne świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

⇒ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

  • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Jest to opieka nad pacjentami obłożnie lub przewlekle chorymi przebywającymi w domu, sprawowana przez wykwalifikowane pielęgniarki we współpracy z lekarzami rodzinnymi. Opieka ta skierowana jest do pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji i z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opiekuńczych, jednak wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Pacjenci kwalifikowani są według pielęgniarskiej skali Barthel. Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

Celem opieki pielęgniarskiej długoterminowej jest:

- zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym,
- przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samo pielęgnacji,

Opieka jest bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

⇒ MEDYCYNA SZKOLNA

  • medycyna szkolna - świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania

DANE FIRMY:

NAZWA FIRMY: Medical Health Sp. z o.o.
SIEDZIBA: ul. Sienkiewicza 179, 42-583 Bobrowniki
NIP: 625-244-78-38
REGON: 243157325
KRS: 0000448256
AUDYTOR: Polska Akademia Jakości CERT